Brillebehov

I slutningen af 40’erne mærker stort set alle mennesker, at der er et behov for briller for at kunne se skarpt.

Selv om man i mange år har klaret sig udmærket uden briller opstår der situationer, hvor synet ikke er optimalt, og brillebrugere, der i flere år har klaret sig uden problemer, oplever pludselig, at det kniber med de små bogstaver eller at vejskiltene begynder at blive utydelige.

Også øjentræthed og spændinger omkring øjnene kan være et tegn på behov for briller eller kontaktlinser. Så uanset om man har været brillebruger før eller ej, så ændrer synet sig typisk i slutningen af 40’erne.

Nedsat synsevne

Aldersbetinget nedsat synsevne medfører typisk, at også afstandssynet bliver dårligere, så man på afstand skal have tingene tættere på for at opfatte dem. Dette indebærer kortere tid til at reagere eksempelvis i trafikken.

Sammenholdt med at reaktionstiden stiger med alderen er nedsat synsevne særlig kritisk for de ældre årgange. Og kombineres uskarpt syn med nedsat belysning bliver situationen mere kritisk, fordi øjets evne til at skelne i nedsat belysning aftager med alderen.

Det er derfor vigtigt, at ældre der bevæger sig i trafikken anskaffer sig briller eller kontaktlinser.