Foranalysen

Vi tager en samtale om de situationer, hvor du oplever gener i forbindelse med dit syn for at klarlægge et mønster.

Optikeren vil spørge til forskellige elementer der har indflydelse på synet og på den løsning der eventuelt skal tilpasses til netop dig efter synsprøven. F.eks. vil optikeren spørge til fritidsinteresser og brug af medicin.

Typiske spørgsmål kan være:

 • Har dit syn ændret sig?
 • Har du problemer med at se ved bilkørsel, specielt i mørke?
 • Har du svært ved at læse teksten på TV og hvor langt fra sidder du?
 • Har du problemer med at se på computerskærmen?
 • Har du svært ved at læse avis?
 • Har du behov for mere lys end tidligere?
 • Lukker du det ene øje når du læser læsning?
 • Oplever du tit at du bliver blændet?
 • Oplever du at du til tider ser dobbelt?
 • Har du sukkersyge?
 • Har du ofte øjentræthed eller hovedpine ?

Disse og andre spørgsmål skal give optikeren et målrettet udgangspunkt for selve synsprøven.

Behov for briller

Allerede i slutningen af 40´erne har de fleste behov for briller eller kontaktlinser for at kunne se skarpt på alle afstande.

Læs mere om brillebehov >>