Sundhedstjek

  • I forbindelse med Seniorsynsprøven foretager optikeren efter behov, nogle test for at belyse øjets sundhedstilstand.
  • Disse test er meget individuelle, men tilbydes for at sikre, at den brille- eller kontaktlinseløsning der anbefales ikke begrundes i andet end det optikeren har målt sig frem til i synsprøven.
  • Såfremt der skulle være årsager som optikeren mener kan have en sundhedsrelateret årsag vil du blive henvist til en øjenlæge.
  • Det er en udbredt opfattelse i befolkningen, at alt uklart syn kan kureres med briller. Dette er desværre ikke altid rigtigt og det er derfor vigtigt, at optikeren henviser patienter med unormal synsfunktion til nærmere undersøgelse hos en øjenlæge.
  • Lovgivningen i Danmark er således at optikeren ikke må stille en diagnose. Det må kun øjenlægen. Populært kan man sige at optikeren arbejder ”udenfor øjet”, mens øjenlægen primært arbejder ”inde i øjet.”
  • Det skal dog understreges, at normal undersøgelse hos optikeren ikke udelukker øjensygdom, og at man derfor altid selv skal søge øjenlæge eventuel i samråd med egen læge, hvis man er i tvivl.